Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 3:11 Верен (VBG)

където няма грък или юдеин, обрязан или необрязан, варварин, скит, роб или свободен, а Христос е всичко и във всичко.

Прочетете пълната глава Колосяни 3

Изглед Колосяни 3:11 в контекст