Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 2:4 Верен (VBG)

И това казвам, за да не би да ви измами някой с убедителни думи.

Прочетете пълната глава Колосяни 2

Изглед Колосяни 2:4 в контекст