Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 2:23 Верен (VBG)

Тези неща наистина имат вид на мъдрост в своеволно богослужение и смирение, и в нещадене на тялото, но нямат никаква стойност, а са за угаждането на плътта.

Прочетете пълната глава Колосяни 2

Изглед Колосяни 2:23 в контекст