Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 1:6 Верен (VBG)

което дойде до вас, както е и в целия свят, и принася плод и расте, както и между вас от деня, когато чухте и познахте Божията благодат в истина,

Прочетете пълната глава Колосяни 1

Изглед Колосяни 1:6 в контекст