Старият Завет

Новият Завет

Колосяни 1:23 Верен (VBG)

ако останете основани и твърди във вярата и без да се помръднете от надеждата на благовестието, което сте чули и което е било проповядвано в цялото творение под небесата, на което аз, Павел, станах служител.

Прочетете пълната глава Колосяни 1

Изглед Колосяни 1:23 в контекст