Старият Завет

Новият Завет

Галатяни 1:4 Верен (VBG)

който даде Себе Си за нашите грехове, за да ни избави от настоящия свят на злото според волята на нашия Бог и Отец,

Прочетете пълната глава Галатяни 1

Изглед Галатяни 1:4 в контекст