Старият Завет

Новият Завет

Галатяни 1:1 Верен (VBG)

Павел, апостол не от хора, нито чрез човек, а чрез Иисус Христос и Бог Отец, който Го е възкресил от мъртвите,

Прочетете пълната глава Галатяни 1

Изглед Галатяни 1:1 в контекст