Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 3:19 Верен (VBG)

чийто край е погибел, чийто бог е коремът, чиято слава е в техния позор, които отдават ума си на земните неща.

Прочетете пълната глава Филипяни 3

Изглед Филипяни 3:19 в контекст