Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 3:14 Верен (VBG)

гоня целта за наградата на горното призвание от Бога в Христос Иисус.

Прочетете пълната глава Филипяни 3

Изглед Филипяни 3:14 в контекст