Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 2:10 Верен (VBG)

така че в Името на Иисус да се поклони всяко коляно от небесните и земните, и подземните същества

Прочетете пълната глава Филипяни 2

Изглед Филипяни 2:10 в контекст