Старият Завет

Новият Завет

Филипяни 2:1 Верен (VBG)

И така, ако има някоя утеха в Христос или някое успокоение от любов, или някое общение на Духа, или някое милосърдие и състрадание,

Прочетете пълната глава Филипяни 2

Изглед Филипяни 2:1 в контекст