Старият Завет

Новият Завет

Филимон 1:1 Верен (VBG)

Павел, затворник на Христос Иисус, и брат Тимотей до нашия възлюбен съработник Филимон

Прочетете пълната глава Филимон 1

Изглед Филимон 1:1 в контекст