Старият Завет

Новият Завет

Евреи 9:2 Верен (VBG)

Защото беше направена скиния, в първата част на която бяха светилникът, трапезата и присъствените хлябове; която част се нарича Святото място;

Прочетете пълната глава Евреи 9

Изглед Евреи 9:2 в контекст