Старият Завет

Новият Завет

Евреи 7:8 Верен (VBG)

И тук десятъкът се взема от смъртни хора, а там – от този, за когото се свидетелства, че живее.

Прочетете пълната глава Евреи 7

Изглед Евреи 7:8 в контекст