Старият Завет

Новият Завет

Евреи 7:19 Верен (VBG)

понеже законът не е усъвършенствал нищо – а се въвежда една по-добра надежда, чрез която се приближаваме при Бога.

Прочетете пълната глава Евреи 7

Изглед Евреи 7:19 в контекст