Старият Завет

Новият Завет

Евреи 5:14 Верен (VBG)

а твърдата храна е за пълнолетните, които благодарение на навика имат сетива да разпознават добро и зло.

Прочетете пълната глава Евреи 5

Изглед Евреи 5:14 в контекст