Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 5:9 Верен (VBG)

защото плодът на светлината се състои във всяка доброта, правда и истина –

Прочетете пълната глава Ефесяни 5

Изглед Ефесяни 5:9 в контекст