Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 2:22 Верен (VBG)

в който вие също се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.

Прочетете пълната глава Ефесяни 2

Изглед Ефесяни 2:22 в контекст