Старият Завет

Новият Завет

Ефесяни 2:16 Верен (VBG)

и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.

Прочетете пълната глава Ефесяни 2

Изглед Ефесяни 2:16 в контекст