Старият Завет

Новият Завет

Деяния 4:28 Верен (VBG)

за да извършат всичко, което Твоята ръка и Твоята воля са предопределили да стане.

Прочетете пълната глава Деяния 4

Изглед Деяния 4:28 в контекст