Старият Завет

Новият Завет

Деяния 25:26 Верен (VBG)

А за него нямам нищо сигурно да пиша на господаря си, затова го изведох пред вас, и особено пред теб, царю Агрипа, така че след разследването да имам какво да пиша.

Прочетете пълната глава Деяния 25

Изглед Деяния 25:26 в контекст