Старият Завет

Новият Завет

Деяния 25:24 Верен (VBG)

Тогава Фест каза: Царю Агрипа и всички вие, които присъствате тук с нас, ето човекът, за когото цялото юдейско множество ми представи жалба – и в Ерусалим, и тук – като крещяха, че той не трябва повече да живее.

Прочетете пълната глава Деяния 25

Изглед Деяния 25:24 в контекст