Старият Завет

Новият Завет

Деяния 2:4 Верен (VBG)

И те всички се изпълниха със Свети Дух и започнаха да говорят други езици, както Духът им даваше да говорят.

Прочетете пълната глава Деяния 2

Изглед Деяния 2:4 в контекст