Старият Завет

Новият Завет

Деяния 19:5 Верен (VBG)

И като чуха това, се кръстиха в Името на Господ Иисус.

Прочетете пълната глава Деяния 19

Изглед Деяния 19:5 в контекст