Старият Завет

Новият Завет

Деяния 19:13 Верен (VBG)

А някои от юдейските странстващи заклинатели предприеха да произнасят Името на Господ Иисус над тези, които имаха зли духове, като казваха: Заклеваме ви в Иисус, когото Павел проповядва.

Прочетете пълната глава Деяния 19

Изглед Деяния 19:13 в контекст