Старият Завет

Новият Завет

Деяния 16:24 Верен (VBG)

който, като получи такава заповед, ги хвърли в по-вътрешната тъмница и здраво стегна краката им в клада.

Прочетете пълната глава Деяния 16

Изглед Деяния 16:24 в контекст