Старият Завет

Новият Завет

Деяния 16:14 Верен (VBG)

И една жена на име Лидия, от град Тиатир, продавачка на морави платове, която почиташе Бога, слушаше и Господ отвори сърцето є да внимава в това, което говореше Павел.

Прочетете пълната глава Деяния 16

Изглед Деяния 16:14 в контекст