Старият Завет

Новият Завет

Деяния 14:5 Верен (VBG)

И когато и езичниците, и юдеите с техните началници се опитаха да ги опозорят и да ги убият с камъни,

Прочетете пълната глава Деяния 14

Изглед Деяния 14:5 в контекст