Старият Завет

Новият Завет

Деяния 1:20 Верен (VBG)

Защото е писано в книгата на Псалмите: „Жилището му да запустее и да няма кой да живее в него“; и: „Друг нека вземе чина му.“

Прочетете пълната глава Деяния 1

Изглед Деяния 1:20 в контекст