Старият Завет

Новият Завет

3 Йоаново 1:9 Верен (VBG)

Писах до църквата, но Диотреф, който иска да бъде пръв между тях, не ни приема.

Прочетете пълната глава 3 Йоаново 1

Изглед 3 Йоаново 1:9 в контекст