Старият Завет

Новият Завет

3 Йоаново 1:6 Верен (VBG)

които свидетелстваха за твоята любов пред църквата. Добре ще направиш да ги изпратиш по начин, който е достоен за Бога,

Прочетете пълната глава 3 Йоаново 1

Изглед 3 Йоаново 1:6 в контекст