Старият Завет

Новият Завет

3 Йоаново 1:14 Верен (VBG)

а се надявам скоро да те видя, и ще разговаряме очи в очи. Мир на теб. Поздравяват те приятелите. Поздрави приятелите по име.

Прочетете пълната глава 3 Йоаново 1

Изглед 3 Йоаново 1:14 в контекст