Старият Завет

Новият Завет

2 Йоаново 1:9 Верен (VBG)

Никой, който върви напред и не стои в Христовото учение, няма Бога; този, който стои в Христовото учение, той има и Отца, и Сина.

Прочетете пълната глава 2 Йоаново 1

Изглед 2 Йоаново 1:9 в контекст