Старият Завет

Новият Завет

2 Йоаново 1:8 Верен (VBG)

Внимавайте на себе си, за да не изгубите онова, което сме изработили, а да получите пълна награда.

Прочетете пълната глава 2 Йоаново 1

Изглед 2 Йоаново 1:8 в контекст