Старият Завет

Новият Завет

2 Йоаново 1:6 Верен (VBG)

И любовта е това: да ходим според Неговите заповеди. Тази е заповедта, в която трябва да ходите, както сте чули отначало.

Прочетете пълната глава 2 Йоаново 1

Изглед 2 Йоаново 1:6 в контекст