Старият Завет

Новият Завет

2 Йоаново 1:3 Верен (VBG)

благодат, милост, мир ще бъдат с нас от Бог Отец и от Господ Иисус Христос, Сина на Отца, в истина и любов.

Прочетете пълната глава 2 Йоаново 1

Изглед 2 Йоаново 1:3 в контекст