Старият Завет

Новият Завет

2 Тимотей 2:6 Верен (VBG)

Усилно трудещият се земеделец пръв трябва да вкуси от плодовете.

Прочетете пълната глава 2 Тимотей 2

Изглед 2 Тимотей 2:6 в контекст