Старият Завет

Новият Завет

2 Тимотей 1:1 Верен (VBG)

Павел, с Божията воля апостол на Иисус Христос според обещанието на живота, който е в Христос Иисус,

Прочетете пълната глава 2 Тимотей 1

Изглед 2 Тимотей 1:1 в контекст