Старият Завет

Новият Завет

2 Солунци 3:5 Верен (VBG)

И нека Господ упъти сърцата ви към Божията любов и в Христовата твърдост.

Прочетете пълната глава 2 Солунци 3

Изглед 2 Солунци 3:5 в контекст