Старият Завет

Новият Завет

2 Солунци 3:17 Верен (VBG)

Поздравът с моята собствена ръка, който е белег на всяко писмо: аз, Павел, пиша така:

Прочетете пълната глава 2 Солунци 3

Изглед 2 Солунци 3:17 в контекст