Старият Завет

Новият Завет

2 Солунци 2:9 Верен (VBG)

този, чието идване е според действието на Сатана, съпроводено с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса

Прочетете пълната глава 2 Солунци 2

Изглед 2 Солунци 2:9 в контекст