Старият Завет

Новият Завет

2 Солунци 2:13 Верен (VBG)

А ние сме длъжни винаги да благодарим на Бога за вас, възлюбени от Господа братя, затова че Бог отначало ви е избрал за спасение чрез освещение на Духа и вяра в истината,

Прочетете пълната глава 2 Солунци 2

Изглед 2 Солунци 2:13 в контекст