Старият Завет

Новият Завет

2 Петрово 1:6 Верен (VBG)

на познанието – себеобуздание, на себеобузданието – търпение, на търпението – благочестие,

Прочетете пълната глава 2 Петрово 1

Изглед 2 Петрово 1:6 в контекст