Старият Завет

Новият Завет

2 Петрово 1:3 Верен (VBG)

Понеже Неговата божествена сила ни е подарила всичко потребно за живота и за благочестието чрез познаването на Този, който ни е призовал чрез Своята слава и съвършенство,

Прочетете пълната глава 2 Петрово 1

Изглед 2 Петрово 1:3 в контекст