Старият Завет

Новият Завет

2 Петрово 1:18 Верен (VBG)

И ние чухме този глас да идва от небето, когато бяхме с Него на святата планина.

Прочетете пълната глава 2 Петрово 1

Изглед 2 Петрово 1:18 в контекст