Старият Завет

Новият Завет

2 Петрово 1:17 Верен (VBG)

Защото Той прие от Бог Отец почест и слава, когато от великолепната Слава дойде до Него такъв глас: „Този е Моят възлюбен Син, в когото благоволих.“

Прочетете пълната глава 2 Петрово 1

Изглед 2 Петрово 1:17 в контекст