Старият Завет

Новият Завет

2 Петрово 1:16 Верен (VBG)

Защото, когато ви обявихме силата и пришествието на нашия Господ Иисус Христос, ние не следвахме хитро измислени басни, а бяхме очевидци на Неговото величие.

Прочетете пълната глава 2 Петрово 1

Изглед 2 Петрово 1:16 в контекст