Старият Завет

Новият Завет

2 Коринтяни 3:4 Верен (VBG)

И ние имаме такава увереност спрямо Бога чрез Христос;

Прочетете пълната глава 2 Коринтяни 3

Изглед 2 Коринтяни 3:4 в контекст