Старият Завет

Новият Завет

2 Коринтяни 12:18 Верен (VBG)

Помолих Тит да отиде при вас и изпратих нашия брат с него. Тит припечели ли в нещо от вас? Не ходехме ли в същия дух, в същите стъпки?

Прочетете пълната глава 2 Коринтяни 12

Изглед 2 Коринтяни 12:18 в контекст