Старият Завет

Новият Завет

2 Коринтяни 1:9 Верен (VBG)

но ние самите бяхме приели смъртната присъда в себе си, за да не се уповаваме на себе си, а на Бога, който възкресява мъртвите,

Прочетете пълната глава 2 Коринтяни 1

Изглед 2 Коринтяни 1:9 в контекст